top of page

NOVALEE WILDER

 professionel numerolog + forfatter

SKIFT DIT NAVN • SKIFT DIT LIV

Vilkår og betingelser - Opdateret april 2020


Ved at markere afkrydsningsfeltet og klikke på knappen "Køb", accepterer og forstår du (herefter "Kunden"), at du køber et produkt og/eller information skabt af Novalee VA Wilder, (herefter "vi" "os" "Serviceudbyder"). . Kunden accepterer at være bundet af de heri skitserede vilkår og betingelser samt de generelle politikker og procedurer, der kan findes i denne aftale, på novaleewilder.dk og på novaleewilder.com. Kunden accepterer også, at han/hun frivilligt indgår denne juridisk bindende aftale med tjenesteudbyderen, inklusive følgende vilkår og betingelser, der er gensidigt aftalt.


Produkt(er): APPETIZER SESSION / NAVNESKIFTE SESSION / SESSIONER FOR SMÅ / SJÆLEN SESSION / NAVNET
FORANDRINGS-SESSION FOR VIRKSOMHEDER mv.


Klienten accepterer og forstår, at han/hun køber en eller flere numerologiske sessioner, der kun må bruges som anvist af brugsbetingelserne. Kunden forstår, at dette produkt eller produkter bliver købt som et personligt produkt; ingen af oplysningerne kan være gældende for andre personer eller parter. Kunden skal bruge produktet/produkterne som anvist, for at det kan anvendes. Ved at købe et eller flere produkter, anerkender kunden, at han/hun har læst salgssiden(erne), der er knyttet til de købte produkter, og foretaget yderligere undersøgelser, der er nødvendige for at føle, at han/hun forstår, hvad der leveres. , samt hvad produktet IKKE er beregnet til at erstatte.

Som angivet ovenfor accepterer og forstår Kunden, at Kunden for at blive korrekt udnyttet skal bruge de afgivne oplysninger specifikt på den måde, der er beskrevet på produktsiden eller de medfølgende dokumenter og i overensstemmelse med instruktionerne. Hvis kunden har spørgsmål eller har brug for yderligere hjælp, forstår kunden, at han/hun kan kontakte Novalee VA Wilder på for at få klarhed. Ved at udføre en navneændring på lovlig vis og bruge produktet/produkterne til at gøre det, anerkender og accepterer kunden, at han/hun forstår, hvordan produktet/produkterne skal bruges, og har foretaget tilstrækkelig research eller haft kommunikation med tjenesteudbyderen, således at han/hun /hun føler sig sikker på, at han/hun har handlet korrekt.


Kunden forstår, at det udelukkende er hans/hendes ansvar at søge yderligere information, assistance eller vejledning fra tjenesteudbyderen om, hvordan man bruger det eller de leverede produkter, og at eventuelle fejl eller manglende evner til at tage passende skridt til at forstå, hvordan man bruger produktet( s) er ikke tjenesteudbyderens fejl. Skulle Kunden ændre sit navn eller bruge oplysningerne forkert, eller på anden måde begå fejl, anerkender og accepterer Kunden, at Tjenesteudbyderen ikke har nogen fejl eller ejerskab til disse fejl, og Kunden vil ikke søge at bebrejde Tjenesteudbyderen for fejl eller fejl, der stammer derfra. Kunden indvilliger i at holde Tjenesteudbyderen skadesløs for enhver form for misbrug af produktet/produkterne, manglende fyldestgørende gennemførelse af navneændringer eller anden misbrug eller manglende korrekt brug af produktet/produkterne, hvilket kan gøre dem ineffektive eller uhåndhævelige, uanset om de er fuldstændige eller i en del.


Juridisk ansvarsfraskrivelse


Selvom Novalee VA Wilder er en professionel numerolog, er oplysningerne heri på denne hjemmeside og via vores produkter ikke beregnet som en erstatning for nogen juridisk, medicinsk, åndelig eller finansiel rådgivning, der bør ydes af din egen advokat, læge, åndelige rådgiver eller valgt økonomisk rådgiver vedrørende din egen personlige virksomhed og økonomiske situation. Du bør altid søge kvalificeret medicinsk, åndelig, juridisk og/eller økonomisk rådgivning for at diskutere eventuelle specifikke omstændigheder relateret til din virksomhed eller dit personlige liv. Du accepterer, at oplysningerne på vores hjemmeside og/eller sendt via e-mail ikke er medicinsk, åndelig, juridisk og/eller økonomisk rådgivning.


1. Ved at bruge vores hjemmeside og/eller købe noget materiale fra vores hjemmeside, accepterer og forstår du, at der ikke er dannet et bindende hemmeligholdelsesforhold mellem dig og Novalee VA Wilder. Du accepterer at holde Novalee VA Wilder skadesløs, hvis nogen oplysninger indeholdt på denne hjemmeside eller i nogen af vores programmer eller pakker viser sig at være unøjagtige i din stat eller land, eller på anden måde uhensigtsmæssige for din personlige virksomhed eller personlige situation, og forstår vores ansvarsfraskrivelser heri.


2. Du accepterer at holde Novalee VA Wilder skadesløs, hvis enhver information indeholdt på denne hjemmeside eller i nogen af vores produkter, programmer eller pakker viser sig at være unøjagtige i din stat eller land, eller på anden måde er uhensigtsmæssige for din personlige virksomhed eller personlige situation, og forstå vores ansvarsfraskrivelser heri.

3. Force Majeure. Novalee VA Wilder er ikke ansvarlig for manglende evne til at levere programmet/kurset/indholdet på grund af force majeure, hvad enten det er en handling fra Gud eller forudsete/uforudsete menneskeinitierede omstændigheder, helbreds- eller rejserestriktioner, karantæner eller forholdsregler pålagt af en statslig enhed eller agentur, lokal, statslig eller føderal lov eller bekendtgørelse eller enhver anden handling eller omstændighed uden for vores kontrol.

Begrænset licens


1. Kunden forstår, at han eller hun køber et eller flere produkter, som udgør proprietær intellektuel ejendom, der tilhører, og Novalee VA Wilder. Efter kundens beslutning om at købe et eller flere produkter, vil kunden have fået adgang til Novalee VA Wilders intellektuelle ejendom i form af ophavsretligt beskyttet information og skrift. Kunden forstår og anerkender, at han/hun får en begrænset, tilbagekaldelig licens til at bruge de relevante foreslåede navneændringer og bruge det/de købte produkter som anvist. Kunden forstår, at disse oplysninger ikke må deles åbent med andre, der ikke har købt Produkt(er), og Kunden indvilliger i ikke at dele, kopiere, bruge som sit eget materiale eller genbruge og bruge i sin egen virksomhed uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra Tjenesteudbyderen, eller på anden måde videregive eller bruge enhver information, der er givet til Kunden i kraft af hans/hendes køb af Produkt(er).


2. Kunden forstår også, at denne begrænsede licens til enhver tid kan tilbagekaldes uden refusion, hvis Tjenesteudbyderen bliver opmærksom på fakta, der tyder på eller bekræfter, at Kunden har deltaget i krænkelse af misbrug af produkterne eller på anden måde gjort produktet/produkterne tilgængelige for enhver, der ikke har købt Produkt(er). Kunden forstår, at hvis hans/hendes licens til at bruge købte produkter tilbagekaldes, har han/hun ikke en sag mod tjenesteudbyderen, forstår og accepterer, at hans/hendes begrænsede licens vil blive tilbagekaldt uden refusion eller tilbagebetaling af midler betalt, og accepterer, at han/hun blev gjort opmærksom på konsekvenserne af at distribuere eller på anden måde engagere sig i uautoriseret deling af Produkt(er), før han valgte at deltage i en sådan handling.

 

Udtalelser


1. Kunden forstår, at efter hans eller hendes brug af Produkt(er), kan Tjenesteudbyderen anmode Kunden om at give en vidnesbyrd, der offentliggøres på Tjenesteudbyderens hjemmeside eller på forskellige salgsmaterialer for dette eller ethvert andet program eller produkt, der er oprettet af Novalee VA Wilder . Klienten forstår, at han eller hun ikke er forpligtet til at afgive vidnesbyrd, og forstår, at valget om at gøre det er frit for kunden. Der vil ikke være nogen konsekvenser eller ændringer i forholdet, hvis klienten nægter udtalelse.


2. Hvis Kunden accepterer og giver Tjenesteudbyderen en udtalelse, forstår Kunden materialet sammen med navnet, titlen og i nogle tilfælde vil et billede af Kunden sandsynligvis blive offentliggjort på eller andre steder eller sider. Hvis kunden accepterer at give en udtalelse, vil der ikke blive leveret nogen betaling eller yderligere tjenester til gengæld for en udtalelse.

Betaling


1. Kunden forstår, at prisen på hvert produkt er tydeligt markeret på hjemmesiden. Denne betaling skal betales på forhånd, fuldt ud. Kunden forstår, at han/hun er ansvarlig for den fulde betaling og accepterer at betale det samlede beløb, der anmodes om elektronisk, via hjemmesiden eller personligt før en session i sin helhed.


2. Hvis tjenesteudbyderen har tilbudt en betalingsplan, eller hvis tjenesteudbyderen og klienten på anden måde har arrangeret en betalingsplan, accepterer kunden at være bundet af vilkårene i betalingsplantillægget, hvis det er relevant, og forstår, at han/hun kan blive modtagelig for forsinkelsesgebyrer eller afbrydelse af adgang til medlemssiden eller produkterne, hvis betalinger ikke foretages i henhold til den aftalte tidsplan. Hvis Kunden og Tjenesteudbyderen ikke specifikt, individuelt har aftalt en betalingsplan, og Kunden ikke er i besiddelse af et Tillæg til Betalingsplan, forstår Kunden, at dette betyder, at man ikke er tilgængelig og accepterer at yde fuld betaling forud, på den måde ( s) angivet på tjenesteudbyderens salgsside.


Tilbagebetalinger

Da kunden vil have adgang til det købte produkt efter at have booket en session og dukket op personligt eller på Skype til den session, er tjenesteudbyderen ikke i stand til at kontrollere, hvad der sker med de oplysninger eller dokumenter, der leveres efter kundens køb af samme. Medmindre Tjenesteudbyderen ikke er i stand til at tilbyde det/de produkter, som Kunden har købt, og Kunden ikke ender med det/de købte Produkter, er Tjenesteudbyderen derfor ikke i stand til at tilbyde refusion, når først Produktet/produkterne er blevet købt. Skulle der opstå tekniske problemer efter køb af et eller flere produkter, forstår og accepterer kunden, at hun/han vil kontakte for yderligere kundeservice og fejlfinding.

Medlemskabsside

1. Når kunden har gennemført købet af et eller flere produkter, vil kunden blive dirigeret til tjenesteudbyderens medlemsside og instrueret i at oprette et brugernavn og en adgangskode. Når kunden er logget ind, vil kunden have adgang til bookinginformation om købte produkter. Bemærk venligst, at dokumenter muligvis ikke er tilgængelige for evigt på medlemssiden, så du bedes handle effektivt med at downloade og gemme produkter og/eller købte oplysninger.

2. Kunden forstår at Tjenesteudbyderen ikke er ansvarlig for Kundens brugernavn og adgangskode, hvis kontoen er hacket af en ukendt tredjepart, eller hvis Kunden vælger at udlevere sine legitimationsoplysninger til en anden. Hvis Kunden vælger at videregive sit brugernavn og sin adgangskode til en tredjepart, og en sådan tredjepart derefter downloader og fortsætter med ulovligt at udnytte proprietære oplysninger og intellektuel ejendom tilhørende Novalee VA Wilder, herunder produkter, kan Kunden blive holdt ansvarlig for videregivelse af oplysninger og accepterer at yde enhver og al hjælp til Novalee VA Wilder og team for at rette op på den ulovlige brug af ejendom. Hvis dette sker, forstår kunden også, at hans eller hendes adgang til medlemssiden straks vil blive tilbagekaldt uden refusion, og kunden kan miste adgangen til købte materialer.


Ansvarsfraskrivelse

1. Kunden forstår, at ethvert eller flere produkter købt gennem udelukkende er for at give uddannelsesoplysninger til dem, der ønsker at se eller bruge det. Tjenesteudbyderen kan ikke og garanterer ikke nogen form for specifikke resultater, resultater, ændringer, beskyttelser eller gevinster ved brug af vores produkter, uanset om de er juridiske, økonomiske eller på anden måde, og vi giver heller ikke nogen garantier med hensyn til kundens succes. forretning, privatliv eller andre resultater deraf. Kunden forstår og accepterer dette, og anerkender, at hans/hendes brug af enhver information indeholdt i et eller flere produkter heri er rent frivilligt og på Kundens egen risiko.

 

2. Kunden forstår og accepterer, at det/de producerede produkter ikke på nogen måde kan stole på som juridisk, finansiel eller forretningsmæssig rådgivning, og at produkterne heller ikke er beregnet til at træde i stedet for professionel rådgivning modtaget via en konsultation med en læge, åndelig rådgiver, lokal advokat, finansiel rådgiver, forretningskonsulent eller andre eksperter vedrørende detaljerne i klientens specifikke virksomhed, personlige liv, helbred eller juridiske/økonomiske spørgsmål. Klienten opfordres til at rådføre sig med sin egen fagperson for ethvert spørgsmål, som kunden måtte have vedrørende hans/hendes særlige virksomhed eller situation vedrørende juridiske, forretningsmæssige, medicinske eller økonomiske spørgsmål, eller enhver lignende professionel, der måtte henvende sig til hans/hendes egne.
individuelle situation.

 

3. Kunden forstår og accepterer, at hans/hendes beslutning om at besøge vores hjemmeside, købe et eller flere produkter og inkorporere dem i hans/hendes liv og/eller forretning er rent frivilligt, og kunden forstår, at Serviceudbyderen ikke er ansvarlig eller ansvarlig for enhver skade på Kunden eller Kundens liv og/eller forretning som følge af direkte eller indirekte brug af et eller flere produkter. Kunden indvilliger i at holde Novalee VA Wilder, som en enkeltperson og eneejer, skadesløs fra enhver skade, der direkte eller indirekte er et resultat af Kundens brug af et eller flere produkter på Kundens hjemmeside eller i løbet af og omfanget af hans/hendes virksomhed og/eller liv, og accepterer, at han/hun ikke vil fremsætte krav mod tjenesteudbyderen; Novalee VA Wilder, eller virksomheden heri.

 

4. Mens serviceudbyderen og hendes team vil handle i deres fulde kapacitet for at sikre din tilfredshed med ethvert købt produkt, anerkender og accepterer kunden, at tjenester leveret af serviceudbyderen til kunden, købt via, leveres uden nogen repræsentation eller garantier mht. kvaliteten, specifikke resultater eller garantier, egnethed til brug i specifikke stater eller lande, ikke-krænkelse af materialer eller fritagelse for retslige skridt. Kunden forstår, at Tjenesteudbyderen ikke er og kan ikke garantere nogen specifikke eller generelle resultater fra brugen af et eller flere produkter, og Kunden forstår, at han/hun ikke har nogen forventning om bestemte eller specifikke resultater eller resultater som følge af brugen af et eller flere produkter fra tjenesteudbyderen. Kunden forstår og accepterer, at han/hun vælger at købe dette/disse produkt(er) frit og frivilligt og forstår, at han/hun ikke har nogen krav mod Novalee VA Wilder, serviceudbyder, eller hvis uventede eller ugunstige resultater stammer fra brugen af en Produkter).

 

5. Klienten indvilliger i at holde Tjenesteudbyderen skadesløs, hvis der skulle opstå skade – fysisk, økonomisk, følelsesmæssig eller på anden måde – som et direkte eller indirekte resultat af brug af et eller flere produkter. Oplysningerne i hvert produkt(er) er oplysninger, der har fungeret for tjenesteudbyderen og andre kunder, og som måske er nyttige for dig i din virksomhed, dit liv eller din geografiske placering. Kunden forstår, at Tjenesteudbyderen ikke kan garantere nogen specifikke resultater eller resultater fra brugen af sine Produkt(er), og Kunden har ingen forventning om et specifikt resultat, som han/hun holder Tjenesteudbyderen ansvarlig for.

 

Intellektuel ejendom

1. Kunden forstår, at Tjenesteudbyderen bevarer alle ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til det/de oprettede Produkt(er), uanset eventuelle redigeringer/opdateringer udført af Kunden for at personliggøre dokumentet. Kunden forstår, at han/hun ikke opnår nogen intellektuel ejendomsret til et produkt, når det først er blevet redigeret, så det afspejler kundens personlige oplysninger, og accepterer ikke at søge ejerskab af nogen del af de intellektuelle ejendomsrettigheder indeholdt i produkter, der ejes af tjenesteudbyderen.

 

2. Klienten anerkender og forstår også, at Tjenesteudbyderen bevarer enhver og alle ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til enhver yderligere information, der gives til Klienten via telefon, herunder yderligere juridiske oplysninger, skitser, enhver information, der tales på webinarer eller på medlemswebsted eller Facebook-gruppe nu i brug eller oprettet på et senere tidspunkt i fremtiden. Intet i denne aftale skal overføre ejendomsretten til eller rettighederne til nogen intellektuel ejendom tilhørende tjenesteudbyderen til kunden, og heller ikke give nogen licens til at bruge materialer ud over det, der specifikt er beskrevet i denne aftale eller i hvert enkelt produkt.

 

3. Kunden accepterer og forstår, at han/hun ikke må kopiere, genindsende, ændre, offentliggøre, sælge, hjælpe andre med at sælge, manipulere, distribuere eller på nogen måde udnytte noget af indholdet eller den intellektuelle ejendom, der leveres af tjenesteudbyderen eller opnået gennem samarbejde med tjenesteudbyderen uden Novalee VA Wilders udtrykkelige skriftlige samtykke. Hvis en sådan adfærd opdages eller mistænkes, forbeholder Tjenesteudbyderen sig retten til øjeblikkeligt at afslutte Kundens deltagelse i Programmet uden refusion, samt adgang til ethvert program eller materiale Kunden måtte have købt, uden refusion, og forbeholder sig retten til at retsforfølge enhver handlingspligtig krænkelse eller misbrug i det fulde omfang af loven.

 

4. Begrænset licens: Kunden forstår, at ved køb af et eller flere produkter fra tjenesteudbyderen, får hun/han adgang til at se information eller indhold, der deles med ham/hende af tjenesteudbyderen. Kunden forstår, at dette betyder, at han/hun vil have fået en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-overdragelig licens til at læse og bruge produktet/produkterne og oplysningerne, der kun skal bruges til deres specifikke, udpegede formål. Som "licenstager" forstår og accepterer klienten ikke at:

 

1. Kopier, rediger, distribuer, dupliker eller stjæl enhver information fra Produkt(er) eller gennem diskussioner med Tjenesteudbyder uden skriftlig tilladelse fra Tjenesteudbyder;

 

2. Post, distribuer, kopier, stjæle eller på anden måde bruge en del af produktet/produkterne eller dets indhold, og forstå, at enhver sådan brug kan udgøre en krænkelse, som kan give anledning til en sag mod kunden.

 

3. Gør krav på ethvert indhold eller en del af Produkt(er) eller information på anden måde givet til Kunden som hans/hendes eget, hvilket betyder, at han/hun ikke kan gøre krav på noget indhold, der er oprettet af Tjenesteudbyderen, var Kundens arbejde og brug i hans/hendes forretning som hans/hendes/ hendes egen.

 

4. Del købte materialer eller oplysninger med andre, der ikke har købt dem.

 

5. Kunden anerkender og forstår endvidere, at sådanne handlinger, inklusive men ikke begrænset til dem, der er skitseret ovenfor, sandsynligvis vil udgøre en krænkelse og/eller tyveri af vores arbejde og en overtrædelse af denne aftale og amerikanske føderale love.

 

Online køb

1. Kunden er indforstået med, at han/hun for at gennemføre betaling for køb af et eller flere Produkt(er), skal oplyse oplysninger om sig selv, herunder navn, adresse, kreditkortoplysninger, betalingsmåde, faktureringsoplysninger og andre personligt identificerbare oplysninger. Vi såvel som vores betalingsbehandlingsfirma kan indsamle disse oplysninger. Klienten forstår og accepterer også, at enhver information, som kunden har givet, er sand og nøjagtig, og at tjenesteudbyderen og vores team kan stole på dem ved behandling af betaling og levering af vores produkter til kunden. Hvis kundens betaling ikke kan behandles, forbeholder vi os retten til at tilbageholde det købte produkt fra kunden, medmindre og indtil betalingen er korrekt udført.

 

2. Vi vil tage rimelige forholdsregler og træffe foranstaltninger for at holde enhver information, som Kunden har indhentet i forbindelse med køb af Produkt(er) privat. Mens vi vil forsøge at overvåge og modstå enhver tredjeparts hacking eller tredjeparts evne til at få adgang til fortrolige oplysninger, som vi opbevarer, accepterer og forstår klienten, at vi ikke er ansvarlige for uautoriseret adgang til eller brug af klientoplysninger eller ejendom, uanset uagtsomhed , fejl, skadevoldende handlinger, brud på underforstået eller udtrykkelig kontrakt eller andre årsager til handling eller juridiske teorier om ansvar, selvom sådanne teorier kunne have været forudsigelige eller forhindrede, eller hvis Novalee VA Wilder blev gjort opmærksom på en sådan mulighed. Vores ansvarsbegrænsninger strækker sig til det videst mulige omfang tilladt ved lov, og det samlede ansvar skal under ingen omstændigheder overstige $500 til en person eller kollektive sagsøgere.

3. Klienten anerkender og accepterer også, at vi ikke har noget ansvar eller ansvar for politikker for tredjeparts betalingsforarbejdningsvirksomheder, som vi vælger og bruger til at lette køb via vores hjemmeside. Når kunden foretager et køb på vores hjemmeside, kan han/hun også være underlagt betalingsbehandlerens vilkår og betingelser, politikker og/eller retningslinjer. For mere information opfordrer vi kunden til at besøge betalingsforarbejdningsvirksomhedens hjemmeside og også læse deres politikker og vilkår og betingelser. Klienten indvilliger i at frigive os såvel som det betalingsforarbejdningsfirma, vi vælger fra enhver skade, han/hun pådrager sig som et resultat af denne proces, og accepterer ikke at indgive eller fremsætte krav, der måtte opstå mod betalingsbehandlingsvirksomheden eller os fra kundens køb af et produkt (s).

 

4. Klienten anerkender og forstår, at enhver information, der gives til os, sker på et rent frivilligt grundlag. Ved at vælge at give os disse oplysninger, accepterer og repræsenterer Kunden, at enhver information, der gives til os for at købe Produkt(er), vil være nøjagtige og aktuelle og tilhøre Kunden. Klienten forstår, at han/hun ikke må holde sig ude som en anden eller bruge andres oplysninger, og accepterer at bære konsekvenserne, hvis han/hun bruger andres oplysninger om hans/hendes egne. Hvis klienten vælger at udgive sig for en anden, forstår han/hun, at dette kan udgøre en juridisk krænkelse, og forstår og accepterer, at han/hun vil være økonomisk ansvarlig for eventuelle konsekvenser heri og accepterer at holde Novalee VA Wilder og friholde fra ethvert deraf følgende juridiske skridt.


5. Kunden accepterer også, at han/hun skal forblive økonomisk ansvarlig for ethvert køb foretaget af produkter foretaget af Kunden eller enhver anden person, der handler på Kundens vegne, uanset de oplysninger, der gives ved kassen. Skulle oplysninger blive tilgængelige på et senere tidspunkt, der bekræfter, at kunden har udført uautoriseret brug af et kreditkort eller andre betalingsoplysninger, der tilhører en anden end dig selv, eller at betalingsoplysningerne ikke var gyldige, forstår og accepterer kunden, at kunden forbliver økonomisk ansvarlig for ethvert og alt foretaget indkøb uden undtagelse.

 

Skadesløsholdelse

1. Klienten accepterer til enhver tid at forsvare, fuldt ud skadesløs og holde Novalee VA Wilder, novaleewilder.com, novaleewilder.dk, og eventuelle tilknyttede selskaber, agenter, teammedlemmer eller anden part forbundet med Novalee VA Wilder fra enhver sagsårsager, skader. , tab, omkostninger, udgifter, der er påløbet som følge af kundens brug af vores produkt(er). Skulle vi blive bedt om at forsvare os selv i en handling, der direkte eller indirekte involverer kunden, eller en handling, hvor vi beslutter, at kundens deltagelse eller bistand vil gavne vores forsvar, accepterer kunden at deltage og fremlægge beviser,
dokumenter, vidnesbyrd eller andre oplysninger, som vi anser for nyttige, gratis.

 

2. Kunden forstår, at han/hun frivilligt beslutter sig for at bruge et eller flere produkter, der er tilgængelige for køb, og forstår, at vi ikke er ansvarlige over for nogen part for eventuelle skader - uanset om de er direkte, indirekte, følgevirkninger, forudsigelige, tilfældige eller på anden måde - som skyldes eller opfattes at stamme fra brug af eller tillid til enhver information indeholdt eller fundet i et eller flere produkter. Klienten indvilliger også i at fritage os fra ethvert krav, der stammer fra eller opfattes at stamme fra tillid til information indeholdt i vores produkt(er).

 

Ansvarsbegrænsning

 

1. Klienten forstår og accepterer, at de oplysninger, der tilbydes i Produkt(er), der er tilgængelige for køb via, er personlige oplysninger, som måske er egnede til alle virksomheder, lokationer, lande eller personer i specifikke situationer. Kunden forstår, at Serviceudbyderen ikke er i stand til at rådføre sig med kunder, der ikke køber Produkt(er), og accepterer, at hans/hendes beslutning om at købe, færdiggøre og/eller bruge det/de tilbudte Produkt(er) er udelukkende frivillig. Klienten indvilliger i at rådføre sig med sin egen lokale fagmand, hvis han/hun har specifikke spørgsmål vedrørende oplysningernes anvendelighed for kundens specifikke forretningsmæssige eller personlige situation. Kunden forstår og accepterer, at vi ikke har nogen måde at kende et eller flere produkters specifikke anvendelighed på Kundens forretning eller liv, og Kunden accepterer og forstår, at han/hun vil holde  Novalee VA Wilder uskadelig fra enhver direkte eller indirekte skader eller skader som følge af valget af at bruge oplysninger købt fra vores hjemmeside, herunder men ikke begrænset til generelle, specifikke, tilfældige, følgeskader, strafbare eller særlige skader.

 

2. Vi er ikke ansvarlige for ethvert resultat, der stammer fra kundens beslutning om at bruge de oplysninger, vi har leveret, og vi er heller ikke ansvarlige for kundens juridiske beskyttelse, livsvalg, helbred, indkomst eller økonomi, indtjening, forretning, kundekreds, kundebase eller evt. andet resultat, ej heller er  Novalee VA Wilder ansvarlig for ethvert tab pådraget af kundens virksomhed, herunder indtægter, kunder, forretning, goodwill, indkomst, forventet indkomst, forudsagt indkomst, salgstal, tab af salg, data , ej heller nogen computerfejl, computervirus opnået ved brug af vores hjemmeside, teknisk fejl eller fejl, defekt eller forsinkelse, eller ethvert andet lignende problem, og kunden accepterer, at vi ikke er ansvarlige for sådanne skader eller tab, der opstår deraf.

3. Klienten forstår og accepterer også, at Novalee VA Wilder og giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og giver hermed afkald på sådanne garantier, garantier eller repræsentationer med hensyn til nogen del af det/de købte produkter. Ved brug af denne hjemmeside eller medlemsside accepterer og forstår alle brugere, at brugen af indhold og information fundet heri skal bruges på hans/hendes egen risiko, uden garantier, repræsentationer eller garantier vedrørende egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed , for ellers.

Frigivelse af krav

Klienten accepterer også, at vi under ingen omstændigheder vil være ansvarlige over for nogen part for nogen form for skader, der er et resultat af eller hævder at være et resultat af enhver brug af eller tillid til det eller de anvendte produkter, og kunden fritager os hermed fra ethvert krav. uanset om det er kendt nu eller opdaget i fremtiden.

Konfliktløsning

1. Denne aftale er underlagt lovene i staten Californien uanset kundens placering eller eventuelle lovkonflikter. Skulle der opstå en tvist, er klienten og tjenesteudbyderen enige om i god tro at indgå i uformelle forhandlinger for at løse tvisten eller misforståelsen. Hvis en løsning ikke er mulig, accepterer klienten at løse ethvert krav eller uenighed, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale ved mægling i Los Angeles, California State, af American Arbitration Association, Dispute Resolution Services, og accepterer at samarbejde for at fremskynde og fuldføre voldgiftsprocessen korrekt inden for en rettidig måde. Voldgiftsmændenes skriftlige afgørelse vil være bindende og afgørende og ikke genstand for domstolsprøvelse. Klienten indvilliger også i at deltage i god tro i mæglingsprocessen, og undladelse heraf skaber vores ret til at forfølge andre tilgængelige juridiske retsmidler, herunder men ikke begrænset til alternative former for tvistbilæggelse eller retssager.

2. Hvis en voldgiftsdommer fastslår, at en del af disse brugsbetingelser er ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, accepterer kunden, at alle resterende dele af denne aftale forbliver gyldige og upåvirket af fjernelse af en del af den ugyldige eller ikke-håndhævende del.

 

3. Denne aftale må ikke ændres, ændres, ændres, udvides eller betragtes som frafaldet – helt eller delvist – uden udførelse af en yderligere aftale underskrevet af kunden og tjenesteudbyderen, der specifikt henviser til disse brugsbetingelser og de ændringer eller ændringer, der skal lavet på engangsbasis. Denne aftale udgør den fulde, fuldstændige, hele aftale mellem Kunden og Tjenesteudbyderen med hensyn til køb og brug af det/de Produkt(er), Kunden har købt, og erstatter enhver anden aftale, med undtagelse af eventuelle andre separate aftaler. Intet på vores websted eller nogen kommunikation mellem klient og tjenesteudbyder skal fortolkes som et frafald af ovenstående, og Novalee VA Wilder skal heller ikke anses for at have givet afkald på nogen del af disse vilkår for brug uden udtrykkelig, skriftlig information fra Novalee VA Wilder siger udtrykkeligt andet.

bottom of page